Bernard & Mariëtte                                            op Bonaire

                        

Giften

Bij TWR wereldwijd is het gebruikelijk dat medewerkers financieel worden ondersteund door een eigen achterban. Wil je ons werk bij TWR ook financieel steunen? De giften zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen als volgt worden overgemaakt:

IBAN: NL75 INGB 0000 772342 
ten name van Trans World Radio o.v.v. “Ondersteuning TWR Bonaire station director”
Korte video over het project "Power Up Bonaire", waar Bernard o.a. aan werkt

en een video over luisteraars in Cuba!

Zie verder ook de website van Trans World Radio Nederland